Thursday, May 22, 2008

Giờ đi ngủ

Giờ đi ngủ
Em lên giường
Nằm lặng im
Đôi mắt nhắm
Ngủ cho ngoan
Ngủ cho ngoan.

No comments: