Thursday, May 22, 2008

Câu chuyện trong rừng

Ở một khu rừng nọ có một chú Sóc rất thích đi du lịch. Hàng năm, cứ vào mùa thu, Sóc tạm thời bỏ ngôi nhà của mình để đi thăm những danh lam thắng cảnh mà Sóc yêu thích.

Vốn tính cẩn thận của họ nhà Sóc nên trước khi đi xa, Sóc phải chuẩn bị được một kho quả thông dự trữ để khi về nhà đói có cái ăn ngay. Nhưng vì tính hay quên, và những kỳ thú của chuyến du lịch cuối thu quá hấp dẫn, say mê nên khi trở về, Sóc tìm mãi không thấy ngôi nhà của mình. Ôi thôi, kho quả thông cũng đã biến mất rồi. Sóc vừa lo vừa sợ đói nên đứng khóc hu hu.

Cả khu rừng vắng lặng. Nghe xa xa có tiếng khóc của Sóc, các bạn Gấu, Hươu Sao, Thỏ Trắng, Lợn Rừng tất tả chạy tới. Rồi cả nhà Sẻ, Quạ Đen, Cú Mèo cũng từ bốn phía ùa đến. Sóc thấy xóm giềng đến thăm hỏi, trong lòng thấy yên tâm hơn và kể hết sự tình cho các bạn cùng nghe. Nghe xong, cả bầy thú rừng cùng đồng thanh:

- Chúng tôi sẽ giúp bạn đi tìm kho quả thông.

Trong khi các bạn mải miết tìm kho quả thông, bỗng từ xa có tiếng reo của Cú Mèo:

- Các bạn ơi, kho quả thông đây rồi!

Tiếng reo của Cú Mèo đã vang lên cả góc rừng. Sóc và bầy thú nghe thấy liền chạy nhanh về phía Cú Mèo. Các bạn reo hò mừng vui cùng Sóc. Sóc ngậm ngùi cảm ơn Cú Mèo và các bạn láng giềng đã giúp đỡ mình.

Sau đó, Sóc mời các bạn đến nhà mình cùng nhảy múa và ca hát.

No comments: