Thursday, May 22, 2008

Chia quà

Tí có cái kẹo
Bé tí tẹo teo
Tí gọi chú mèo
Cùng ăn với tí
Mèo con thích chí
Ngoe nguẩy cái đuôi
Mẹ thấy mẹ cười
Khen con ngoan quá.

No comments: