Wednesday, May 21, 2008

Bán măng

Ngày xưa, có một con Gấu mẹ đào được ít măng định mang tới chợ để bán.
Gấu nhỏ nhìn thấy thế, nói:
- Mẹ ạ, mẹ đào măng vất vả quá rồi. �ể măng đấy con đi bán cho!
- Con đi bán à? Con có biết tính tiền không?
- Có gì mà không biết, mẹ! Có phải mẹ nói mỗi kilôgam bán một ngàn đồng?
Thấy Gấu nhỏ nói vậy, mẹ Gấu yên tâm để Gấu nhỏ đi bán măng.

Tới chợ, Gấu nhỏ đặt giỏ măng tre ra bán mà chờ tới nửa ngày, chẳng có ai hỏi cả. Gấu rao:
- Măng tre đây, vừa mới đào đây, măng tre tươi đây....
Lúc đó mới thấy một chú Cáo chạy đến, hỏi:
- Bao nhiêu tiền một kilôgam?
- Một ngàn
- Đắt quá! Đắt quá!- Cáo vỗ đùi, bỏ đi

Vừa đi mấy bước, Cáo quay lại bảo:
- Nghe tôi nói này, muốn bán được măng tre thì phải nghĩ ra cách gì đó mới được. Như bóc vỏ đi rồi bán mới được.
- Bóc vỏ măng đi ư? Không được. Thế ai mua vỏ măng?- Gấu nhỏ lắc đầu.
- Tôi mua tất. Mỗi kilôgam măng, mua tám trăm đồng, mỗi kilôgam vỏ măng, mua hai trăm đồng. Được chưa?
Gấu nhỏ nghĩ: "Măng tám trăm, vỏ hai trăm. Như thế cộng lại chả là một ngàn đồng sao? Sao lại không được? Chắc là Cáo lừa mình để bóc vỏ măng cho nó khỏi phải làm việc này thôi. Bóc thì bóc!"
Thế là Gấu vội bóc vỏ măng
Gấu nhỏ bóc xong, măng và vỏ đều bán cho Cáo cả. Trên đường về nhà, Gấu con nghĩ mẹ sẽ hài lòng lắm đây.

Ai ngờ, khi nghe xong ngọn ngành, mẹ tức tối nhảy cả lên.

Gấu con nghĩ, nghĩ mãi mà chưa hiểu ra

Bạn nhỏ, bạn có biết là vì sao không?

(Theo Truyện cổ tích, tập 4- NXB Văn hoá thông tin)

No comments: