Thursday, May 22, 2008

Cây dây leo

Cây dây leo
Bé tí teo
Ở trong nhà
Lại thò ra
Ngoài cửa sổ

Hỏi vì sao?
Cây trả lời
"Ra ngoài trời
Cho dễ thở
Tắm nắng gió
Gội mưa rào
Cây mới cao
Hoa mới đẹp"

No comments: