Tuesday, May 20, 2008

Xe cứu hỏa

Mình đỏ như lửa
Bụng chứa nước đầy
Tôi chạy như bay
Hét vang đường phố

Nhà nào bốc lửa
Tôi dập liền tay
Ai gọi chữa cháy
"Có... ngay! Có... ngay!"

No comments: