Monday, May 26, 2008

Khi trẻ cãi tay đôi

Triệu chứng:
  • Trẻ sẵn sàng cãi tay đôi với bạn và cướp lời bạn mỗi khi bạn yêu cầu trẻ làm điều gì
Cách giải quyết:
  • Hãy hiểu rằng việc cải tay đôi chình là cách để trẻ tìm kiếm sự quan tâm và tìm kiếm quyền được thể hiện và tôn trọng. Trẻ đang cố chứng tỏ với bạn hay mọi người xung quanh rằng trẻ có quyền hơn bạn
  • Hãy cố gắng đừng phản ứng thái quá khi trẻ cãi tay đôi. Hãy nhớ rằng nếu bạn mất bình tĩnh thì phần thắng sẽ vào tay trẻ.
  • Từ chối tiếp tục đối thoại với trẻ khi trẻ cãi tay đôi. Hãy cho trẻ biết rằng bạn sẽ không tiếp tục nói đến khi nào trẻ thôi không cãi chày cãi cối.
  • Hãy chọn lựa hình phạt thích đáng. Tối thiểu là trẻ sẽ không được làm một việc gì mà trẻ đang cố cãi với bạn để dành được.
  • Hãy dạy cho trẻ hiểu rằng trẻ không cần thiết cứ tuôn ra ào ào bất cứ ý nghĩ nào chợt đến trong đầu khi đối thoại. Tự kiểm soát lời nói là một kỹ năng quan trọng khi trẻ giao tiếp trong xã hội. Nói cách khác, không có gì xấu nếu trẻ nghĩ rằng mẹ hành động kỳ cục như một bà phù thủy nhưng việc trẻ nói ra ào ào thì không tốt chút nào.
  • Để ý những chương trình truyền hình và các trò chơi điện tử. Có vài phương tiện giải trí cổ vũ cho việc cãi tay đôi và biến điều đó thành những chi tiết gây cười hơn là cho đó là hành động xấu và kém lễ độ.
LẠI TÚ QUỲNH dịch (Theo The Mother of All Parenting Books)
Theo Tuổi trẻ

No comments: