Tuesday, May 27, 2008

Mẹo vặt

Đặt cục gạch trước :)

1. Tập cho bé ăn bằng thìa
2. Cách gây lại sữa cho mẹ
3. Chọn đồ chơi cho bé

1 comment:

kiki said...

V. o+i, chi. cho+` vie^'t me.o "ca'ch ga^y la.i su+~a" dda^y. Chi. la.i bi. ma^'t su+~a nu+~a :(