Saturday, April 2, 2011

Thỏ Bông bị ốm


(thơ và ảnh sưu tầm)
 
Thỏ Bông bị ốm
Chốc chốc kêu la
Miệng cứ xuýt xoa
"Mẹ ơi, đau quá!"

Thỏ mẹ vội vã
Bế Bông trên tay
Đến bệnh viện ngay
Nhờ bác sỹ khám

Bác sỹ sờ nắn
Hỏi "Đau chỗ nào?"
Thỏ Bông thều thào:
"Đau quanh vùng rốn"

Hỏi "Đã ăn uống
Những thứ gì nào?"
Thỏ Bông thều thào:
"Ăn me với sấu...

Uống nước không nấu
Múc ở ngoài ao
Bụng sôi ào ào
Ruột đau như cắt"

Bác sỹ gật gật
Đặt chiếc ống nghe
Khám xong liền ghi:
"Đau vì ăn bậy"