Friday, April 1, 2011

Mèo đi câu cá(thơ & ảnh sưu tầm)
 
Anh em mèo trắng
Vác giỏ đi câu
Em ngồi bờ ao
Anh ra sông cái

Hiu hiu gió thổi
Buồn ngủ quá chừng
Mèo anh ngả lưng
Làm luôn một giấc
Thầm nghiêm thầm chắc
Đã có em rồi.

Mèo em đang ngồi
Thấy bầy thỏ bạn
Đùa chơi múa lượn
Vui quá là vui

Mèo nghĩ: ồ thôi
Anh câu cũng đủ
Nghĩ rồi hớn hở
Nhập bọn vui chơi

Lúc ông mặt trời
Xuống núi đi ngủ
Đôi mèo hối hả
Quay về lều tranh
Giỏ em giỏ anh
Không con cá nhỏ
Cả hai nhăn nhó
Cùng khóc meo meo...

No comments: