Friday, November 14, 2014

Reverse Trick-or-Treat

Năm nay mình phụ trách chương trình này trong trường của nhóc lớn, nôm na ra thì mục tiêu là để khuyến khích các bạn nhí biết chia sẻ và đồng cảm với những người hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Công việc chuẩn bị nhiều, có những đêm cả nhà khò khò rồi còn mỗi mình thức lọ mọ lên kế hoạch chuẩn bị đến 1-2h sáng. Nhưng nghĩ cho cùng thấy cũng đáng vì tương lai một thế hệ nhí với tấm lòng nhân hậu biết thương người.

Nhiệm vụ đầu tiên rơi vào những ngày gần lễ hội Halloween, khi trẻ con hóa trang và xách giỏ ra đường đi xin kẹo. Thay vì ăn hết số kẹo đó, nhiệm vụ này có trọng trách chia sẻ kẹo cho người khác. Chúng mình sẽ tới thăm một trung tâm dưỡng lão. Các cụ nhìn thấy một đám trẻ con xúng xính quần áo hóa trang tới tặng kẹo cho các cụ thì sẽ vui lắm đấy. Cụ nào răng không còn khỏe để nhai kẹo thì sẽ tặng sách Các bạn ấy làm việc quên mình luôn và đây là thành quả.