Sunday, April 20, 2008

Mèo con đi học

(Từ sách lớp 1) Theo P. Vô-rôn-cô

Mèo ta buồn bực
Mai phải đến trường
Liền kiếm cớ luôn
"Cái đuôi tôi ốm"

Cừu mới be toáng
"Tôi sẽ chữa lành
Nhưng muốn cho nhanh
Cắt đuôi khỏi hết..."

"Cắt đuôi..., ấy chết
Tôi xin đi học thôi!
Cắt đuôi..., ấy chết
Tôi xin đi học ngay thôi!"

2 comments:

Unknown said...

Theo : P. Vô rôn cô

Mẹ Trẻ Con said...

Cảm ơn bạn, mình đã cập nhật tên tác giả.