Sunday, April 20, 2008

Mẹ và Cô

Tác giả: Không biết

Buổi sớm bé chào Mẹ
Chạy đến ôm cổ Cô
Buổi chiều bé chào Cô
Rồi sà vào lòng Mẹ

Mặt trời mọc rồi lặn
Trên đôi chân lon ton
Hai chân trời của con
Là Mẹ và Cô giáo

No comments: