Tuesday, April 22, 2008

Hay thành chú Mướp?

Tác giả: Không biết

Nền nhà gạch hoa
Mẹ lau nhẵn bóng
Những ngày trời nóng
Chẳng ai ngủ giường

Bố làm hết ca
Em tan buổi học
Ai muốn vào nhà
Rửa chân thật sạch

Mẹ đã phát lệnh
Tất cả đều theo
Chỉ riêng chú mèo
Ra vào thả cửa

Vừa không biết chữ
Chẳng phải rửa chân
Dẫm gối đạp chăn
Lại không bị đánh

Thấy em tị nạnh
Mẹ cười rất tưoi
"Con muốn là người?
Hay thành chú Mướp"

No comments: