Sunday, April 20, 2008

Chị Gà Mái

Một chị gà mái
Áo trắng như bông
Yếm đỏ hoa vông
Cánh phồng bắp chuối

Xăm xăm xúi xúi
Tìm ổ quanh nhà
Cục tác cục ta
Tích tích tích tích

No comments: