Sunday, September 4, 2011

Vẽ bằng dây len

Thêm một tác phẩm nghệ thuật của mẹ kiki.
Vật liệu: màu tempera, đĩa giấy, giấy in, len sợi cắt chừng 2 gang tay

Thực hiện: Bóp màu ra đĩa giấy, nhúng len vào màu. Có thể cuộn lại và dùng đũa dầm vào cho dễ thấm màu. Nhớ chừa một khúc len để cầm. Giấy in gấp đôi lại rồi mở ra.Cho bé đặt len thấm màu lên giấy tùy thích. Đặt đầu len khô ra ngòai mép giấy. Gấp giấy lại. Cho bé 1 tay đặt lên giấy tay kia rút len từ từ ra từng sợ một hay nhiều sợi một lúc. Mở giấy ra và chờ khô.

Ghi chú: Khi bóp màu ra đĩa có thể để bé gọi tên màu lần lượt cho vui nếu bé còn nhỏ chưa tự bóp màu ra đĩa được. Để bé tự chọn nhúng màu nào trước. Sau đó bạn có thể làm lần lượt theo chiều kim đồng hồ hoặc từ trái sang phải gì đó để bé quan sát rồi đố bé chúng ta sẽ nhúng màu nào kế tiếp...v.v.

No comments: