Friday, September 9, 2011

Giới thiệu toán học cơ bản

Những bước căn bản cho trẻ làm quen với toán học tại trường Montessori khá giống với các bài tập trong quyển này: Mathematical Reasoning Beginning 1.  Quyển này do mẹ kiki giới thiệu, rất thích hợp cho lứa tuổi 3-4 này, sinh động, nhiều hình ảnh mà ẩn trong đó rất nhiều nguyên tắc hay cho bé làm quen với môn toán.

Đây là một số bài tập bé nhà mình làm trên lớp 
 
 
 
 
 
 


Ở nhà phụ huynh có thể cho bé làm quen với phép tính cộng đơn giản.  Đặt những câu đố như, ngày xưa mẹ có một mình, mẹ lấy bố là thành 2 người, bố mẹ có con thì hỏi tổng cộng nhà mình có bao nhiêu người?  Mình mua một bộ chữ và các phép tính tại đây, cộng với vài viên bi ve, và dạy bé tính tổng bằng cách cộng các viên bi và tự tìm số kết quả như hình dưới đây, có dạo bé nhà mình mê trò này lắm.  Rồi chuyển lên tới cộng bằng ngón tay, rồi cộng bằng thẻ từ, v.v.  Hiện tại bé có thể cộng tổng <= 10 rất tốt, tự tính nhẩm trong đầu không cần đếm ngón tay thì <= 5.


No comments: