Saturday, August 20, 2011

Giới thiệu sách hay: Tiểu bách khoa về chăm sóc trẻ

Bài viết này lẽ ra nên đặt tên là "thấy người sang bắt quàng làm họ" thì có lẽ đúng hơn :D

Tớ quen chị Hằng rất tình cờ, cũng nhờ có cái chung là "tấm lòng của các bà mẹ Việt ở nước ngoài hướng về Việt Nam".  Tuy chưa có dịp được gặp gỡ mà chỉ email qua lại, tớ phục chị ấy và những việc chị ấy làm lắm.  Bẵng đi mấy tháng trời không liên lạc vì có quá nhiều chuyện riêng của bản thân, tớ mới email nhờ vả chị một chuyện cũng tình cờ không kém.  Nhận được thư chị mừng hết chỗ nói, chưa kịp viết thư trả lời chị lại thêm một tình cờ nữa phát hiện ra chị mới xuất bản quyển sách này năm ngoái.  Đọc phần trích đoạn và mục lục của sách mà thấy hay quá, nhất là ở môi trường Việt Nam.  Ở nhà sách dịch và xuất bản cứ như rừng, lạc vào đó không biết phải chọn lựa như thế nào.  Cách hiệu quả nhất là mách nhau thôi.  Vì vậy mà tớ xin giới thiệu cuốn tiểu bách khoa này. Thông tin chi tiết: http://nhasachtritue.com/book/tieu-bach-khoa-ve-cham-soc-tre.htm
Trích đoạn và mục lục: http://www.davibooks.vn/products/lookinside/21421.index.html

No comments: