Friday, October 10, 2008

Chơi cùng bé (3-6 tháng)

Trò 1: Cụng mũi
- Đặt bé ngồi trong lòng bạn và đối diện với bạn
- Nói "bu" với bé 2 lần, mỗi lần cúi mặt bạn sát với mặt bé hơn
- Nói "bu" với bé lần thứ 3 thì cụng mũi bạn vào mũi bé
- Lặp lại trò chơi, thay đổi âm lượng và âm tiết mỗi khi bạn nói "bu" với bé

Trò 2: Bé tập lẫy
- Đặt bé nằm bên cạnh bạn
- Chọn 2 món đồ chơi yêu thích của bé, đặt mỗi bên một món
- Nói với bé "Mình tập lẫy nào"
- Giúp bé lẫy về một bên để nhìn thấy món đồ chơi, cho bé chơi cùng
- Đổi bên lẫy cho bé

Trò 3: Quyển sách lăn
- Dùng một hộp nhựa hình trụ đã rửa sạch
- Cắt các hình con vật, hoa lá rực rỡ và dán vào hộp. Có thể dùng cả đề can.
- Lăn chiếc hộp, chỉ cho bé xem những hình ảnh khác nhau và diễn tả cho bé nghe
- Nói với bé thử tìm trên hộp xem con mèo/vịt/cún ở đâu

Lựa chọn và lược dịch từ "Games To Play with Babies (Jackie Silberg)" do Mẹ Trẻ Con

No comments: