Wednesday, December 3, 2008

Mua sắm

Rear-facing stroller

Giá mà biết có cái xe đẩy loại này từ trước thì mình đã mua rồi :( Giờ thì đã muộn. Đi dạo với bé bằng xe này mới ngắm và nói chuyện với bé được chứ. Nhưng mà cũng đắt thật đấy.


Thẻ nhận dạng

Đi chơi, du lịch bố mẹ nào cũng có nỗi lo lạc con. Cái này sáng kiến thật đây: http://www.safetytat.comVà đây nữa: Who's Shoes Child ID Kit


No comments: